New Arrivals

OD SACKBAG BLACK

OD SACKBAG BLACK

300.000 đ
* OD SackBag Black
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Cơ Động, Gọn Nhẹ, Nhiều Ngăn Chứa Siêu Tiện Lợi
* Vật Liệu Cao Cấp, Chắc Chắn, Cứng Cáp
* Chống Nước Tốt
OD TEE BH-03

OD TEE BH-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BH-02

OD TEE BH-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BH-00

OD TEE BH-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-09

OD TEE BG-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-06

OD TEE BG-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-05

OD TEE BG-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-04

OD TEE BG-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-03

OD TEE BG-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-02

OD TEE BG-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-01

OD TEE BG-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-00

OD TEE BG-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-09

OD TEE BF-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-08

OD TEE BF-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-07

OD TEE BF-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-06

OD TEE BF-06

250.000 đ
* OD Thanabis
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-05

OD TEE BF-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-04

OD TEE BF-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-03

OD TEE BF-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-02

OD TEE BF-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-01

OD TEE BF-01

250.000 đ
* OD 420 Special
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-10

OD TEE BE-10

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-09

OD TEE BE-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-08

OD TEE BE-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-06

OD TEE BE-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-05

OD TEE BE-05

250.000 đ
* OD Alien
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-04

OD TEE BE-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-03

OD TEE BE-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-02

OD TEE BE-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-01

OD TEE BE-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-00

OD TEE BE-00

250.000 đ
* OD Fire Heart 2019
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD HIPBAG RED

OD HIPBAG RED

250.000 đ
* OD HipBag Red
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Siêu Tiện Lợi
* Chống Nước
* Phản Quang
* Kèm Ống Nhựa OD Kit
OD HIPBAG BLACK

OD HIPBAG BLACK

250.000 đ
* OD HipBag Black
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Siêu Tiện Lợi
* Chống Nước
* Phản Quang
* Kèm Ống Nhựa OD Kit
OD JACKET BD04J

OD JACKET BD04J

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD SWEATER BD05S

OD SWEATER BD05S

440.000 đ
* Limited OD Sweater
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OD SWEATER BD04S

OD SWEATER BD04S

440.000 đ
* Limited OD Sweater
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OD SWEATER AU06S

OD SWEATER AU06S

440.000 đ
* Limited OD Sweater
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OD TEE BD-06

OD TEE BD-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BD-05

OD TEE BD-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BD-04

OD TEE BD-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE LM-06

OD TEE LM-06

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE LM-03

OD TEE LM-03

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE LM-01

OD TEE LM-01

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BD-03

OD Tee BD-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BD-00

OD Tee BD-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-09

OD Tee BC-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-08

OD Tee BC-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-07

OD Tee BC-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-05

OD Tee BC-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-03

OD Tee BC-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-02

OD Tee BC-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-01

OD Tee BC-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee

View more...

OD SACKBAG BLACK

OD SACKBAG BLACK

300.000 đ
* OD SackBag Black
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Cơ Động, Gọn Nhẹ, Nhiều Ngăn Chứa Siêu Tiện Lợi
* Vật Liệu Cao Cấp, Chắc Chắn, Cứng Cáp
* Chống Nước Tốt
OD T-REX SILVER

OD T-REX SILVER

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD T-Rex Green
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa hoặc tẩu hút
OD CANALEAF SILVER

OD CANALEAF SILVER

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD Canaleaf Silver
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa
OD TEE BH-03

OD TEE BH-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BH-02

OD TEE BH-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BH-00

OD TEE BH-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-09

OD TEE BG-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-06

OD TEE BG-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-05

OD TEE BG-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-04

OD TEE BG-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-03

OD TEE BG-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-02

OD TEE BG-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-01

OD TEE BG-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-00

OD TEE BG-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-09

OD TEE BF-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-08

OD TEE BF-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee