New Arrivals

SHIRT EDEN

SHIRT EDEN

400.000 đ
 The Forbidden Fruit Of Eden 
Available with:
• Freesize White Shirt - 400K
• Oversize Tee Black / White - 350K

#overdose #forbiddenfruitofeden #adameva
OVS EDEN

OVS EDEN

350.000 đ
 The Forbidden Fruit Of Eden 
Available with:
• Freesize White Shirt - 400K
• Oversize Tee Black / White - 350K

#overdose #forbiddenfruitofeden #adameva
ODHM HOODIE KUSH

ODHM HOODIE KUSH

450.000 đ
Overdose For Homie By Homie 🖤💙
Limited Edition Hoodie 2021!
Size: M / L / XL (fit 50 ~ 90kg)
ODHM HOODIE FIRE

ODHM HOODIE FIRE

450.000 đ
Overdose For Homie By Homie 🖤💙
Limited Edition Hoodie 2021!
Size: M / L / XL (fit 50 ~ 90kg)
OVERSIZE LAST OD PARTY
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BK-03

TEE CLASSIC BK-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BK-02

TEE CLASSIC BK-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BK-01

TEE CLASSIC BK-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BK-00

TEE CLASSIC BK-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
ODHM JACKET 1.2

ODHM JACKET 1.2

480.000 đ
LIMITED OD HOMIE JACKET 1 VER 2
✅ Vải 2 Lớp
🌧 Mưa 80%
⚡️ Phản Quang
💰 Safe Pocket
🤫 Inside Pocket
🖤 Limited Edition
TEE CLASSIC BJ-04

TEE CLASSIC BJ-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BJ-03

TEE CLASSIC BJ-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BJ-02

TEE CLASSIC BJ-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BJ-01

TEE CLASSIC BJ-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BJ-00

TEE CLASSIC BJ-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-10

TEE CLASSIC BI-10

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-09

TEE CLASSIC BI-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-08

TEE CLASSIC BI-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
ODHM SHORT

ODHM SHORT

350.000 đ
🇬🇳 OVERDOSE x HOMIE 🇬🇳

Bộ sưu tập 420 Collab đánh dấu kỉ niệm ngày QTCS 20/4/2020 của những người ae Sài Gòn Chill ❤️
ODHM LONG

ODHM LONG

390.000 đ
🇬🇳 OVERDOSE x HOMIE 🇬🇳

Bộ sưu tập 420 Collab đánh dấu kỉ niệm ngày QTCS 20/4/2020 của những người ae Sài Gòn Chill ❤️
OVERSIZE OD FIRE

OVERSIZE OD FIRE

350.000 đ
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-07

TEE CLASSIC BI-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-06

TEE CLASSIC BI-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-05

TEE CLASSIC BI-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-04

TEE CLASSIC BI-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-02

TEE CLASSIC BI-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-00

TEE CLASSIC BI-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
SOFTBAG RED

SOFTBAG RED

250.000 đ
* OD Softbag Red
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Đa Năng Tiện Lợi
* Kèm Móc Khóa Đeo Tay
SOFTBAG BLACK

SOFTBAG BLACK

250.000 đ
* OD Softbag Black
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Đa Năng Tiện Lợi
* Kèm Móc Khóa Đeo Tay
LSL OD RAT

LSL OD RAT

420.000 đ
* Limited OD Long Sleeve Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OVERSIZE OD RAT

OVERSIZE OD RAT

350.000 đ
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BI-03

TEE CLASSIC BI-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
SWT PSYCHEDELIC

SWT PSYCHEDELIC

520.000 đ
* Limited OD Sweater
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
LSL PSYCHEDELIC

LSL PSYCHEDELIC

420.000 đ
* Limited OD Long Sleeve Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OVERSIZE THE KING

OVERSIZE THE KING

350.000 đ
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
CAP CLASSIC OD

CAP CLASSIC OD

350.000 đ
* Classic OD Logo Cap
* Standard Classic Form
* Premium Quality
TEE CLASSIC BH-07

TEE CLASSIC BH-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BH-05

TEE CLASSIC BH-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BH-04

TEE CLASSIC BH-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OVERSIZE SNAKE DRUG

OVERSIZE SNAKE DRUG

Giá: Liên hệ
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
HIPBAG RASTA

HIPBAG RASTA

Giá: Liên hệ
* OD HipBag Rasta Limited
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Siêu Tiện Lợi
* Chống Nước
* Phản Quang
* Kèm Ống Nhựa OD Kit
SACKBAG BLACK

SACKBAG BLACK

300.000 đ
* OD SackBag Black
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Cơ Động, Gọn Nhẹ, Nhiều Ngăn Chứa Siêu Tiện Lợi
* Vật Liệu Cao Cấp, Chắc Chắn, Cứng Cáp
* Chống Nước Tốt
TEE CLASSIC BH-03

TEE CLASSIC BH-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BH-02

TEE CLASSIC BH-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BH-01

TEE CLASSIC BH-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BH-00

TEE CLASSIC BH-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-09

TEE CLASSIC BG-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-07

TEE CLASSIC BG-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-06

TEE CLASSIC BG-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-05

TEE CLASSIC BG-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-04

TEE CLASSIC BG-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-03

TEE CLASSIC BG-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-02

TEE CLASSIC BG-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-01

TEE CLASSIC BG-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BG-00

TEE CLASSIC BG-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-09

TEE CLASSIC BF-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-08

TEE CLASSIC BF-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-07

TEE CLASSIC BF-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-06

TEE CLASSIC BF-06

250.000 đ
* OD Thanabis
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-05

TEE CLASSIC BF-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-04

TEE CLASSIC BF-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-03

TEE CLASSIC BF-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-02

TEE CLASSIC BF-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BF-01

TEE CLASSIC BF-01

250.000 đ
* OD 420 Special
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-10

TEE CLASSIC BE-10

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-09

TEE CLASSIC BE-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-08

TEE CLASSIC BE-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-06

TEE CLASSIC BE-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-05

TEE CLASSIC BE-05

250.000 đ
* OD Alien
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-04

TEE CLASSIC BE-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-03

TEE CLASSIC BE-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-02

TEE CLASSIC BE-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-01

TEE CLASSIC BE-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BE-00

TEE CLASSIC BE-00

250.000 đ
* OD Fire Heart 2019
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
HIPBAG RED

HIPBAG RED

250.000 đ
* OD HipBag Red
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Siêu Tiện Lợi
* Chống Nước
* Phản Quang
* Kèm Ống Nhựa OD Kit
TEE CLASSIC BD-06

TEE CLASSIC BD-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BD-05

TEE CLASSIC BD-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BD-04

TEE CLASSIC BD-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE LIMITED LM-06

TEE LIMITED LM-06

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE LIMITED LM-03

TEE LIMITED LM-03

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE LIMITED LM-01

TEE LIMITED LM-01

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BD-03

TEE CLASSIC BD-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BD-00

TEE CLASSIC BD-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BC-08

TEE CLASSIC BC-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BC-07

TEE CLASSIC BC-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BC-05

TEE CLASSIC BC-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BC-03

TEE CLASSIC BC-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BC-02

TEE CLASSIC BC-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee

View more...

SHIRT EDEN

SHIRT EDEN

400.000 đ
 The Forbidden Fruit Of Eden 
Available with:
• Freesize White Shirt - 400K
• Oversize Tee Black / White - 350K

#overdose #forbiddenfruitofeden #adameva
OVS EDEN

OVS EDEN

350.000 đ
 The Forbidden Fruit Of Eden 
Available with:
• Freesize White Shirt - 400K
• Oversize Tee Black / White - 350K

#overdose #forbiddenfruitofeden #adameva
ODHM HOODIE KUSH

ODHM HOODIE KUSH

450.000 đ
Overdose For Homie By Homie 🖤💙
Limited Edition Hoodie 2021!
Size: M / L / XL (fit 50 ~ 90kg)
ODHM HOODIE FIRE

ODHM HOODIE FIRE

450.000 đ
Overdose For Homie By Homie 🖤💙
Limited Edition Hoodie 2021!
Size: M / L / XL (fit 50 ~ 90kg)
OVERSIZE LAST OD PARTY
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OVERSIZE TIEDYE KING

OVERSIZE TIEDYE KING

Giá: Liên hệ
Long Live The King ⚔️👑⚔️
Oversize Tie Dye
TEE CLASSIC BK-03

TEE CLASSIC BK-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BK-02

TEE CLASSIC BK-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BK-01

TEE CLASSIC BK-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BK-00

TEE CLASSIC BK-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
ODHM JACKET 1.2

ODHM JACKET 1.2

480.000 đ
LIMITED OD HOMIE JACKET 1 VER 2
✅ Vải 2 Lớp
🌧 Mưa 80%
⚡️ Phản Quang
💰 Safe Pocket
🤫 Inside Pocket
🖤 Limited Edition
TEE CLASSIC BJ-04

TEE CLASSIC BJ-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OVERSIZE D.O.F

OVERSIZE D.O.F

350.000 đ
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BJ-03

TEE CLASSIC BJ-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OVERSIZE DOSEPHINE

OVERSIZE DOSEPHINE

350.000 đ
* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
TEE CLASSIC BJ-02

TEE CLASSIC BJ-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee