OVERSIZE LAST PARTY

350.000 đ

* 100% Cotton
* Limited Tee
* Oversize Form
* Premium Quality
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
Chọn Size:
  • S
  • M
  • L
  • XL

Chi tiết sản phẩm

✝ The Last Super OD Party 😈

Available with Oversize Tee Black / White

“Trong khi ngồi ăn ở bàn, Chúa Giê-su phán: “Quả thật tôi nói với ae, một người trong ae đang ăn với tôi sẽ phản bội tôi”. Nghe vậy, họ rất buồn và lần lượt hỏi ngài: “Không phải là tôi chứ?” Ngài đáp: “Đó là một trong 12 người ở đây, người chấm vào bát cùng lúc với tôi. Vì Con Người sẽ ra đi như lời đã viết về ngài, nhưng khốn cho kẻ phản Con Người! Thà kẻ đó chẳng sinh ra thì hơn” (Mác 14:18-21)

“Hỡi các con bé nhỏ, tôi còn ở với ae ít lâu nữa. Ae sẽ tìm tôi, như tôi đã nói với những người Do Thái kia: ‘Nơi tôi đi ae không đến được’, giờ tôi cũng nói với ae như vậy. Tôi ban cho ae một điều răn mới, đó là ae hãy yêu thương nhau; tôi đã yêu thương ae thể nào thì ae cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết ae là môn đệ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa ae” (Gi 13:33-35)

#overdose #thelastODparty #disciple13

Các sản phẩm khác