OVERSIZE EDEN

350.000 đ

 The Forbidden Fruit Of Eden 
Available with:
• Freesize White Shirt - 400K
• Oversize Tee Black / White - 350K

#overdose #forbiddenfruitofeden #adameva
Chọn Size:
  • S
  • M
  • L
  • XL

Chi tiết sản phẩm

🍎 TRÁI CẤM VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 🍎

“Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên con người và hà hơi sống vào mũi, thì người trở thành một người sống. ĐCT cũng trồng một khu vườn ở Eden, về hướng đông, rồi đặt người mà ngài vừa nắn nên vào đó. ĐCT làm đất mọc lên mọi loài cây đẹp mắt và ăn ngon, cũng như cây sự sống ở giữa vườn cùng cây biết điều thiện và điều ác.” (Sa 1:7-9)

“ĐCT có dặn về trái của cây ở giữa vườn rằng: ‘Các con không được phép ăn, cũng không được phép đụng đến nó. Nếu làm thế, các con sẽ chết.’ Con rắn bèn nói với người nữ: ‘Các ngươi sẽ không chết đâu. ĐCT biết rằng vào chính ngày các người ăn trái của cây ấy, mắt sẽ mở ra và các người sẽ giống như ĐCT, biết điều thiện và điều ác.’” (Sa 3:3-5)

🍎 The Forbidden Fruit Of Eden 🍎
Available with:
• Freesize White Shirt - 400K
• Oversize Tee Black / White - 350K

#overdose #forbiddenfruitofeden #adameva

Các sản phẩm khác