Overdose's Store

OD SACKBAG BLACK

OD SACKBAG BLACK

300.000 đ
* OD SackBag Black
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Cơ Động, Gọn Nhẹ, Nhiều Ngăn Chứa Siêu Tiện Lợi
* Vật Liệu Cao Cấp, Chắc Chắn, Cứng Cáp
* Chống Nước Tốt
OD T-REX SILVER

OD T-REX SILVER

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD T-Rex Green
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa hoặc tẩu hút
OD CANALEAF SILVER

OD CANALEAF SILVER

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD Canaleaf Silver
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa
OD TEE BH-03

OD TEE BH-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BH-02

OD TEE BH-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BH-00

OD TEE BH-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-09

OD TEE BG-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-06

OD TEE BG-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-05

OD TEE BG-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-04

OD TEE BG-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-03

OD TEE BG-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-02

OD TEE BG-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-01

OD TEE BG-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BG-00

OD TEE BG-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-09

OD TEE BF-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-08

OD TEE BF-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-07

OD TEE BF-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-06

OD TEE BF-06

250.000 đ
* OD Thanabis
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-05

OD TEE BF-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-04

OD TEE BF-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-03

OD TEE BF-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-02

OD TEE BF-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BF-01

OD TEE BF-01

250.000 đ
* OD 420 Special
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-10

OD TEE BE-10

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-09

OD TEE BE-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-08

OD TEE BE-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-06

OD TEE BE-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-05

OD TEE BE-05

250.000 đ
* OD Alien
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD T-REX GREEN

OD T-REX GREEN

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD T-Rex Green
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa hoặc tẩu hút
OD T-REX YELLOW

OD T-REX YELLOW

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD T-Rex Yellow
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa hoặc tẩu hút
OD T-REX RED

OD T-REX RED

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD T-Rex Red
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa hoặc tẩu hút
OD T-REX BLACK

OD T-REX BLACK

90.000 đ
* 3D Printing Toys
* OD T-Rex Black
* Designed by Overdose
* Made in VietNam
* Nguyên liệu nhựa tái chế
* Sử dụng như đồ chơi, trang trí, móc khóa hoặc tẩu hút
OD TEE BE-04

OD TEE BE-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-03

OD TEE BE-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-02

OD TEE BE-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-01

OD TEE BE-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BE-00

OD TEE BE-00

250.000 đ
* OD Fire Heart 2019
* Special Design Of The Year
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD HIPBAG RED

OD HIPBAG RED

250.000 đ
* OD HipBag Red
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Siêu Tiện Lợi
* Chống Nước
* Phản Quang
* Kèm Ống Nhựa OD Kit
OD HIPBAG BLACK

OD HIPBAG BLACK

250.000 đ
* OD HipBag Black
* Design Collab Overdose X Onthe5
* Thiết Kế Mỏng, Nhẹ, Siêu Tiện Lợi
* Chống Nước
* Phản Quang
* Kèm Ống Nhựa OD Kit
OD JACKET BD04J

OD JACKET BD04J

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD SWEATER BD05S

OD SWEATER BD05S

440.000 đ
* Limited OD Sweater
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OD SWEATER BD04S

OD SWEATER BD04S

440.000 đ
* Limited OD Sweater
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OD SWEATER AU06S

OD SWEATER AU06S

440.000 đ
* Limited OD Sweater
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Sweater
OD TEE BD-06

OD TEE BD-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BD-05

OD TEE BD-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE BD-04

OD TEE BD-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE LM-06

OD TEE LM-06

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE LM-03

OD TEE LM-03

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD TEE LM-01

OD TEE LM-01

300.000 đ
* Limited Tee
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD JACKET BB03BJ

OD JACKET BB03BJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET BB03GJ

OD JACKET BB03GJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AY022J

OD JACKET AY022J

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AU06J

OD JACKET AU06J

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AV00BJ

OD JACKET AV00BJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AV00GJ

OD JACKET AV00GJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AS10BJ

OD JACKET AS10BJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AS10GJ

OD JACKET AS10GJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AO03BJ

OD JACKET AO03BJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AO03GJ

OD JACKET AO03GJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD JACKET AN04BJ

OD JACKET AN04BJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD JACKET AN04GJ

OD JACKET AN04GJ

480.000 đ
* Limited OD Jacket
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Jacket
OD Tee BD-03

OD Tee BD-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BD-00

OD Tee BD-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-09

OD Tee BC-09

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-08

OD Tee BC-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-07

OD Tee BC-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-05

OD Tee BC-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-03

OD Tee BC-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-02

OD Tee BC-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-01

OD Tee BC-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BC-00

OD Tee BC-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BB-05

OD Tee BB-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BB-04

OD Tee BB-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BB-03

OD Tee BB-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BB-01

OD Tee BB-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BA-04

OD Tee BA-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BA-02

OD Tee BA-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee BA-01

OD Tee BA-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AZ-08

OD Tee AZ-08

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AZ-07

OD Tee AZ-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AZ-03

OD Tee AZ-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AZ-01

OD Tee AZ-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AW-03-1

OD Tee AW-03-1

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AW-02

OD Tee AW-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AV-05

OD Tee AV-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AV-00

OD Tee AV-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AU-06

OD Tee AU-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AU-01

OD Tee AU-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AT-07

OD Tee AT-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AT-05

OD Tee AT-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AT-00

OD Tee AT-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AS-10

OD Tee AS-10

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AS-07

OD Tee AS-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AS-05

OD Tee AS-05

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AS-04

OD Tee AS-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AS-00

OD Tee AS-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AR-00

OD Tee AR-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AQ-04

OD Tee AQ-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AQ-03

OD Tee AQ-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AQ-02

OD Tee AQ-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AO-04

OD Tee AO-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AO-03

OD Tee AO-03

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AN-02

OD Tee AN-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AM-04

OD Tee AM-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AL-01

OD Tee AL-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AL-06

OD Tee AL-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AL-04

OD Tee AL-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AL-00

OD Tee AL-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AK-01

OD Tee AK-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AK-02

OD Tee AK-02

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AG-00

OD Tee AG-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AF-04

OD Tee AF-04

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AF-00

OD Tee AF-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AE-00

OD Tee AE-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AD-04-1

OD Tee AD-04-1

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AC-01

OD Tee AC-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee AA-06

OD Tee AA-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee Y-06

OD Tee Y-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee V-07

OD Tee V-07

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee U-01

OD Tee U-01

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee O-06

OD Tee O-06

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee H-00

OD Tee H-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee
OD Tee F-00

OD Tee F-00

250.000 đ
* 100% Cotton
* Art Graphic Design
* Screen Printed Tee