"Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?"
Một sản phẩm chilling ảo diụ của Khói ... là sự kết hợp tuyệt vời giữa Overdose x BadkidVape