Nghỉ hè rồi nhưng cũng đừng quên nhau nha bạn thân ơi!!! ❤

Kỷ yếu lớp cá biệt 2B [High Bê] trường GDTX Chuyên Cần Overdose 🇬🇳👌🍁

🔥 Ricky Star said: “Overdose trên áo, Overdose trong máu, Overdose ko giới hạn 1 tuần 2,3,4,6”

🔥 VSoul said: “Overdose trên người, Overdose trong đầu, Overdose luôn cười, Overdose hỏng sầu”

🔥 Sol7 said: “OD trong hang ổ, cơn mưa kia đang đổ, lướt đi trên con phố, trong đầu là sang số”

🔥 Lăng LD said: “Đi ra đường gặp cái áo đụng hàng sẽ tự nhận dạng thằng này bạn”

🔥 Yuno said: “Lướt trên đường cao tốc cùng với ông Táo tới Quá Liều”

🔥 Còn bạn, bạn sẽ nói gì về Overdose?

www.OVERDOSE.vn

#overdose #homie #kyyeu2B #nguyentimoverdose #overdosevn #freedom #nightlife #streetstyle #saigonbynight #youngwildfree